Jump to Navigation

Отворени денови за иницијативи на граѓанските организации

Отворени денови

Интернет Хотлајн Провајдер Македонија

Иницијатива

 

Транспарентност Македонија

Иницијатива

 

Здружение Зелена Лупа

Иницијатива

Прилог

 

Здружение за заштита на граѓанските права Но Пасаран Скопје

Иницијатива

 

Метаморфозис, Фондација за интернет и општество

Иницијатива

 

Македонски центар за меѓународна соработка

Иницатијива

 

Институт за демократија „Социетас Цивилис“ Скопје

Иницијатива

 

Центар за истражувачко новинарство СКУП-Македонија

Иницијатива

 Одделение за соработка со невладини организации

на Генералниот секретаријат на Владата

Бул: Илинден бр.2

1000 Скопје, Република Мекедонија

Телефонски број: 02/3118022 локал 191 или 307

nvosorabotka@gs.gov.mk

Спроведување на стратегија

Финансиска поддршка

Предлози од граѓански сектор

Copyright © 2015 nvosorabotka.gov.mk

 

Содржините на оваа страница можат да се објавуваат

без посебна дозвола со наведување на изворот.

Book | by Dr. Radut