Submission #263

Култура
Здружение ФИЛМСКА МЛАДИНА НА МАКЕДОНИЈА
/
filmyouthmac@gmail.com
078/712-480
Скопје, Бул.Видое Смилевски Бато бр.73/1-1
Развој на филмската култура посебно меѓу младите луѓе, Афирмација на млади филмски таленти, организирање на филмски и видео арт манифестации и проекти, филмска и видео арт продукција, и др. Формирано е во далечната 1977 год. како општествена организација од посебен интерес и од страна на државата како иницијатор.
Здружение на филмски работници на РМ и меѓународни организации
Сојуз младински совет на Македонија
Миновски Блаже-Претседател
50
0