Submission #105

Животна средина и природа
Нуркачки центар АМФОРА
www.amfora.com.mk
sekuloski@yahoo.com
070/700-865, 071/359-810
Ул.Лазо Трпоски 35а 6000 Охрид
Нуркачкиот центар АМФОРА е единствен интернационален лиценциран центар за нуркање во Република Македонија. Вршиме едукација на нуркачи, изведуваме проекти од областа на екологијата, подводна археологија, подводни истражувања, подводно фотографирање и снимање, изведување подводни работи и конструкции, спасување на вода.
Клуб за подводни дејности ,,Охрид“ - Охрид, Еколошко друштво Грашница -Охрид, Извиднички одред ,,Пионер“, Црвен крст - Охрид.
Сојуз за подводни активности на Република Македонија.
Милутин Секулоски
65
/