Submission #109

Животна средина и природа
Здружение РЕКА Кратово
/
zg_reka@yahoo.com
077/599-843
с.Нежилово, Кратово
Рурален развој, спорт, хоби и рекреација, едукација за подобрување на локалниот и регионалниот живот на луѓето.
Со повеке НВО на локално и регионално ниво.
Таксо, нетвес.
Горан Ристовски
5
/