Submission #116

Демократија, човекови права и владеење на правото
Интернет Хотлајн Провајдер Македонија
https://www.facebook.com/Internet-Hotline-Provider-Macedonia-191029614248249/
inhopemk@yahoo.com
070/606-785
Антон Попов 28, Скопје – Гази баба

Борба против нелегални содржини и активности во ИКТ и заштита на човековите права на интернет. Активно лобирање за основање на Центарот за побезбеден интернет во Република Македонија.
Инхопе, Инсафе.
Граѓаните на Македонија.
/
3
/