Submission #7

Животна средина и природа
ЕУ - СФЕРА
/
venko.stomnar@t.mk
070/444-704; 070/877-247
Прилеп, Кирил и Методиj бр. 18
Подобрување на животниот стандард преку најразлични форми на организирање на населението, надоградување и развој на општината со идеи и работи онаму каде што е потребно и поддржување на развојот на Република Македонија.
/
/
Апостолоски Никола
/
/