Submission #147

Демократија, човекови права и владеење на правото
Здружение за демократија и подигнување на колективна свест ДВИЖЕЊЕ ВЕПРО СТРУГА
/
levizjavepro@hotmail.com
072/316-883
Ул. Караорман бр.18 Струга
Подигнување на колективната свест; Мониторинг на јавни институции; Поддршка и јакнење на граѓанскиот сектор.
/
/
Валон Каба
5
/