Submission #149

Култура
Здружение Мана Струмица
https://www.facebook.com/manastrumica
manasvet@yahoo.com
078/214-763
ул. Панче Пешев 27, 2400 Струмица
МАНА е формирана во 2003 година, со мисија: Културно-уметничка продукција, едукација, социјализација и мултикултурна соработка. Организацијата има околу 50 членови кои претежно работат во полето на културата, уметноста и НВО секторот. Програмата на организацијата е широка и вклучува планови за зајакнување на капацитетот на организацијата, креирање на услови за одржливи проекти и активности, како и контакти и соработка со домашни, странски и меѓународни организации. МАНА е независна волонтерска организација со главна цел - стимулирање и промоција на инвентивноста и креативноста на децата, младите и граѓаните во областа на културата и уметноста. Организацијата има спроведено голем број активности на локално ниво во полето на културно - уметничкиот развој и тоа: образовни обуки, истражувања и анкети, хуманитарни активности, театарска и филмска продукција, менторство на млади таленти, соработка со училишта, библиотеки, општини, професионални културно - уметнички институции и организации, дигитални медиуми, ранливи групи итн.
Транзен Струмица, Фондација Битие – Бугарија, Контекст Струмица и други.
Мрежа 7
Васил Михајлов
10
/