Submission #151

Деца, млади и студенти
Здружение ПЕОНИЈА с.Туралево Кратово
/
peonija_peonija@yahoo.com
071/263-434
с.Туралево 1360 Кратово
Здружението дејствува на полето на зачувување на културното наследство, природната средина, младите и друго.
/
/
М-р Драган Георгиевски
150
5