Submission #295

Култура
Здружение ПЕЛАЗГЕТ Тетово, Shoqata PELLAZGËT Tetovë
Shoqatapellazget@gmail.com
072/250-007
Дреновец Порој бр.45 Тетово – Drenovec Poroj 45 Tetovë

Се залага на научна уметност , ја стимулира научна уметност и креативност им дава на своите членови уметнична работа, истражување и др.
Со сите други здруженија со цел постигнување на подобра соработка.
/
/
/