Submission #300

Социјална грижа (хуманитарни)
ЗГ “ХРАНА ЗА СИТЕ – БАНКА ЗА ХРАНА МК“
www.bankazahrana.org
bankazahranamk@gmail.com
070/343636
Ул. Руди Чајавец 35/3 Скопје / Бул. 3та Македонска Бригада 48А, Скопје
Храна за сите – Банка за храна МК е прва и една од носечките организации во областа на социјалната помош во храна и инклузија преку процесот на Банкарство со храна во земјава, со силно влијание и почит на Балканот помеѓу неколкуте Банки за храна, но и активен член на Европската Федерација на Банки за храна – ФЕБА. Десетгодишното искуство, изградените релации со институциите, Владата, Парламентот, Претседателот, над 10 Општини ширум државата, бизнис заедницата, експертската јавност, образовните институции, граѓанскиот сектор и секако медиумите ни дава за право да кажеме неколку пофални зборови за нас и нашите успеси.
Активни во полето на Социјална заштита и политика на помош и поддршка на најранливите категории на наши сограѓани, гладните и фамилиите во социјален ризик.
Еко-живот, Еурохуман-Интернационал Скопје, Вила Зора, КОР Скопје, НРЦ Куманово, СИМБИОЗИС 12 Куманово, РЦС Делчево, Младинска Алијанса Тетово, МКЦ Битола, ЦГИ Прилеп, МИДС Битола, ГЛОБАЛ Битола, Златно Перо Битола, Хаус оф Хопе Велес, Фондација ФОКУС Велес, Бирлик Јекипе Велес, ГИЖ Свети Николе, КХАМ Делчево, Новинари за човекови права – НЧП Скопје, Еднакви за сите Кочани, ДРИТА АГВ Гостивар, РЦ Романистана Скопје, ОЖС Струмица, Дјаконија Мисс Стон Струмица, АоЛ Скопје, Арт Лјаф Скопје,
Европска Федерација на Банки за Храна – ФЕБА, Балкански Банки за храна, Коалиција против гладот и фрлањето храна МК,
Душко Христов
95
2 вработени + 8 хонорарно ангажирани