Submission #302

Култура
Здружение Пламенка Трајковска – МКС, Скопје
www.plamenkamusic.webs.com
Plam44@yahoo.com
070882244
Ул. Радишанска бр.49 б 1000 Скопје
Активности насочени кон создавање на подобро општество за сите. Во фокусот е изведувачката уметност, едукација и промоција на музичката култура, креативност информатичката технологија.
Здружение на граѓани за култура и уметност АН-БЛОК Скопје,
Здружение на граѓани за мотивација и развој на комуникации Дијалог Скопје
Пламенка Трајковска
20
/