Submission #325

Социјална грижа (хуманитарни)
Црвен крст на Република Северна Македонија Општинска организација Кисела Вода
http://www.crvenkrst-kiselavoda.org.mk/
kiselavoda@redcross.org.mk
071-289-204 070-648-064
ул 11 Октомври бр. 42.а Скопје
Црвениот крст e доброволна, масовна, самостојна и независна хуманитарна организација. Дејствува и работи како невладина и непартиска организација. Мисија: хуманитарна, волонтерска организација која делува согласно основните принципи на Меѓународното Движење на Црвениот крст и Црвената полумесечина, работејќи на планот на обезбедување помош и услуги за ранливото население и промовирање на меѓународното хуманитарно право и хуманите вредности и помош при катастрофи и кризни состојби.
Црвен крст на Република Северна Македонија
Дејан Ѓоргиески
157
3