Submission #330

Животна средина и природа
Здружение за заштитата,зачувување и развивање на темелните вредности на човекот,природата,околината со акцент на холистички при
https://humanworldchange.weebly.com/
zdcelestina9@gmail.com
077 79 10 39
Елисие Поповски Марко 4/2-6
/
-Извор Кратово
-Асоцијација Мисла
-Млади Битола
-МППС
-Бизнис Жени
-Центар за Развој
Жаклина Димовска
17
/