Submission #341

Лица со посебни потреби
Здружение на слепи лица на град Штип
/
Zsl_stip@yahoo.com
078 338-757
Ул. Сутјеска бр. 43 Б
Откривање на слепите лица. Упатување во образовниот процес, како и поддршка во текот на животот.
Национален сојуз на слепи на РСМ. Како и со голем број НВО во РСМ и странство.
НАЦИОНАЛЕН СОЈУЗ НА СЛЕПИ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
Драги Витанов
7
1