Submission #343

Социјална грижа (хуманитарни)
Здружение на граѓани за социјален и економски развој ИН ВИВО - Скопје
www.invivo.mk
dejan@invivo.mk
078 882 288
бул. Видое Смилевски Бато бр. 83/4-2, Скопје
Подобрување на условите за живеење, учење и работа во нашата земја.
-Љубезност;
-Паблик;
-Банка за Храна;
-Македонски Каритас.
-Мрежа за Рурален Развој;
-Мрежа за финансиска независност.
Дејан Стојановиќ
15
/