Submission #350

Рурален развој
Здружение за независни граѓански иницијативи ИНТЕЛЕКТ АКЦИЈА
https://intelekt2001.tripod.com
Intelekt2001@yahoo.com
075 209 095
ул.Вењко Влаховиќ бр. 2/11 Пробиштип
Здружението е основано за остварување на економски, социјални, културни, научни, стручни, образовни, спортски и други права и интереси.
ЗГ КУЛА од Кратово
/
Ацо Марковски
5
/