Submission #354

Култура
Здружение за култура АЛТЕРНАТИВЕН ТЕАТАР ОТПИШАНИ - Скопје
/
teatarotpisani@gmail.com
078 435 632
ул. Павле Божинов 84 а, Смилковци, Гази Баба, Скопје
Изведувачки уметности
/
/
Марјан Анѓеловски
9
/