Submission #360

Спорт, хоби и рекреација
Здржение на граѓани за подготовка и организирање на меморијален турнир во мал фудбал Оливер Соколов – Сокол Скопје
www.sokolturnir.mk
oliver.sokolov.sokol@gmail.com
071 900 000
бул. “8-ми Септември” бр. 8/2-4, Скопје - Карпош
• Подготовка и организирање на детски турнир во мал фудбал “Сокол Јуниор Куп”;
• Подготовка и организирање на сениорски традиционален меморијален турнир во мал фудбал “Оливер Соколов - Сокол”;
• Зголемување на толеранцијата, меѓусебното разбирање, зајакнување и унапредување на односите и врската помеѓу децата и младите на етничка, верска и социјална основа како и сите останати различни генерации користејќи го спортот како алатка;
• Создавање професионален волонтерски спортски тим на млади луѓе;
• Обезбедување професионална поддршка и едукација на група на млади луѓе за професионален спорт;
• Зголемување на свесноста и разбирањето помеѓу различни групи на млади луѓе/деца за значењето на спортот и спортските активности во развојот на толеранција и меѓусебно разбирање;
• Зголемување на интересот кај младите луѓе деца за учество на спортски настани и активности.
- АМС;
- Фудбалска федерација на Македонија;
- Образовни институции;
- Фудбалски клубови.
/
Никола Ѓеоргиев - претседател
30
/