Submission #372

Демократија, човекови права и владеење на правото
Институт за сигурносни студии и развој
www.cssd-ngo.org
balkancenter2015@gmail.com
070/747-573
Теарце, ул.Три Води, 110
Спроведување на програми за локален, национален и регионален развој во областа на безбедноста и градењето мир, зајакнување на владеењето на правото, професионален развој на медиумите, соработка на меѓуетнички план и подобрување на безбедносниот систем.
Во С.Македонија и на меѓународен план
/
Селим Ибраими
5
5