Submission #374

Лица со посебни потреби
Здружение за промоција на образование, животна средина, деца и лица со попреченост ЛЕОН КИДС ПЛУС Скопје,
/
leonkidsplus@gmail.com
070/723-322
Ул. Коста Новаковиќ бр. 48-3/6 Скопје
Промоција и поддршка на образовниот систем, со посебен акцент на децата и лицата со попреченост без разлика на нивната возраст и вид на попреченост
/
/
Лела Шатовиќ
/
/