Submission #375

Социјална грижа (хуманитарни)
ЗДРУЖЕНИЕ PROJECT HELP
во тек
project.help.oh@gmail.com
075/289-700
Охрид, Димитар Влахов 9а-6
Здружението Project Help се занимава со хуманитарна работа, помагање на ранливите и болните.
не
не
Милан Вуковић
5
не