Submission #378

Демократија, човекови права и владеење на правото
Здруение на граѓани „ЗАШТИТА ОД ДИСКРИМИНАЦИЈА“ за давање на правна помош на дискриминирани лица-Виница
zgzastitaoddiskriminacija@gmail.com
kol.ilijev@gmail.com
071/540-007
Ул.„Бел камен“ бб
Давање на правна помош на дискриминирни лица
/
/
Коле Илијев-Претседател
1 (еден) волонтер-практикант
нема