Submission #380

Животна средина и природа
Ецо Лифе - ECO LIFE
https://www.facebook.com/ECOL1F3/
eco.life2022@hotmail.com
070/580-669
Мурат Бафтијари, 84 - Тетово
Чистење на отпадоците (мини депониите), чистење на коритото на реките и рецикрилање.
Eco Guerilla (Еко Гуерила), Me mire per Tetoven (За подобро Тетово)
Facebook, Whatsapp
Назлије Садики
5 до 15
0