Submission #185

Демократија, човекови права и владеење на правото
Здружение за истражување, анализи и развој ЗЕЛЕНА ЛУПА Скопје
www.zelenalupa.mk
info@zelenalupa.mk
070 341655
Таки Даскалот 17 Скопје
ЗЕЛЕНА ЛУПА е здружение на граѓани кои се залагаат за владеење на правото, интегритет и функционалност на институциите и борба против корупцијата.

Нашата мисија е подобрување на функционалноста и ефикасноста на институциите кои треба да работат согласно законите, неселективно и професионално, односно правилно функционирање на судството и донесување на мериторни одлуки засновани врз закон и поткрепени со факти и по сопствено убедување, и без никаковно политичко влијание.
Комитет за заштита на правата, Гласно – Штип, Нон Пасаран, ГОППЕМ, Хелтгрупер.
/
Васко Тодоровски
3
6