Submission #387

Рурален развој
Здружение на жени, земјоделки сточарки и домаќинки „Агропаланчанка“
/
agropalancanka@hotmail.com
071/259-650
Крива Паланка, „Климент Охридски“ 5
Жената во руралната средина како маргинализирана група. Унапредување на права, едукација, мобилизирање
„Спектар“ Кр.Паланка
/
Јагода Велковска
12
/