Submission #18

Животна средина и природа
Организација ОРТ
www.ort.mk
orts@t.mk
02/5111-345; 070/359-882
Бул. Јане Сандански 61/47, 1000 Скопје
/
Асоцијација на жени и деца Роми ЛУЛУДИ, Екосвест, Екоскоп, Македонски зелен центар, Екоживот, Вила Зора, ДЕМ, Балкански мостови 4х4, МЦМС, ИНСОК, КСОМ, Здружение на агропроизводители, Црвен крст на Македонија.
Неформални
м-р Биљана Стевановска
20
2