Submission #34

Демократија, човекови права и владеење на правото
Транспаренси Интернешнл-Македонија
www.transparency.mk
info@transparency.mk
02/3217-000
ул. Наум Наумовски Борче бр. 58 ПФ270, Скопје
Воспоставување на систем за добро владеење за ефикасна превенција за борба против корупција.
МЦМС, Центар за Економски Анализи, СКУП Македонија.
Transparency International, UNCAC Coalition, The Freedom of Information Advocates Network, Платформа на ГО за борба против корупцијата.
Д-р Слаѓана Тасева
/
10