Submission #35

Животна средина и природа
Здружение за одржлив развој и заштита на животната средина ГОУ ГРИН – Скопје
www.gogreen.org
info@bidizelen.org
02/3122-546
ул. Наум Охридски бр.34, 1000 Скопје
Гоу Грин е организација која се фокусира на три клучни области на дејствување и тоа: младински активизам, управување со отпад и климатски промени.
Сојуз на Извидници на РМ, АИЕСЕК Скопје, Еко Свест, ФРОНТ 21/42, Младински Образовен Форум, Македонски Зелен Центар.
Национален Младински Совет на
Македонија, Ајде Македонија!, Let’s do it
World.
Претседател - Јулијана Даскалов, Извршен директор - Фране Јовановски
/
/