Submission #39

Деца, млади и студенти
Здружение на студенти по право и млади правници Павел Шатев Кочани
www.pavelsatev.org.mk
Zdruzenie_pavel.satev@yahoo.com
078/275-770
Љупчо Сантов ББ, 2300 Кочани
Здружението се занимава со неформално образование на млади со помош на интернационални активности преку официјалните програми за образование на Европската Комисија како што е Еразмус+.
Мобилност Кочани, ЕВЕЦ Кочани, еСвет ...
IDA Network, United for Intercultural Action
Благој Ристов
10
/