Submission #40

Демократија, човекови права и владеење на правото
Граѓанска Асоцијација Битола
Во изработка
nvogabt@yahoo.com
075/512-803
ул. Брегалница бр. 41 Добривое Радосавлевич бб Битола
Непрофитна непартиска организација.
Форум на ГО во Битола
Коалиција Сите за правично судење
Претседател - Ѓорѓи Јошевски
20 - тина
/