Submission #44

Деца, млади и студенти
Детски парламент на Македонија за Штип и Карбинци со подружница во Злетово
/
vkaragunova@yahoo.com
070/257-248
/
Мисија: Заложби за целосна имплементација на Конвенцијата за правата на децата,грижа за нивното здравје,борба против секого кој ги злоупотребува децата,грижа за чиста и здрава работна средина,заштита на децата од пороците на времето, всадување на чувство за самопочит и почит на другите, заштита на децата од секакви предрасуди - расни, верски, национални, полови и друго и всадување на чувство на почит на културните вредности и националните вредности.
Фондација за развој на локалната заедница, Македонско - хрватско здружение и ГО „Спектар„ од Штип и ГО „Хоризонти “ од Злетово.
Мрежа на здруженија: Амбрела, Излези да гласаш, Виадукт и Мрежа 19
Виолета Карагунова
30
/