Submission #193

Демократија, човекови права и владеење на правото
Здружение за истражување и развој на општеството ФОРУМ ПЛУС Скопје
forumplusmk.org.mk
forumplusmk@gmail.com
078-712-480
Бул.Видое Смилевски Бато бр.73/1-1 Скопје
Истражување на општествени состојби од сите сфери на функционирање на општеството од страна на експерти по одделни области, публикување на истражувањата во форма на книги, организирање на јавни дебати во врска со истражувањата и нивно ставање на нашиот YOU TUBE CANAL и нивно емитување на некои од националните ТВ.
Со сите за кои има потреба од соработка
CIVICA MOBILITAS
Миновски Блаже
50
1