Submission #63

Деца, млади и студенти
Центар за едукација и развој - Кривогаштани
/
Cre.prilep@gmail.com
078/393-900
Населено место без уличен систем село Кореница, Кривогаштани
Главна цел и задача на Центар за едукација и развој е развој и партиципација на младите во руралните средини.
Центар за развој на Пелагониски плански регион, ЛАГ Агро Лидер – Кривогаштани,
Младинска мултиетничка заедница – Прилеп.
Рурална мрежа.
Слаѓана Колеска
20
/