Submission #68

Рурален развој
Здружение за заштита и развој на руралните простори ИЗВОР од Кичево
/
sasadukoski@hotmail.com
070/504-500
ул. Димитар Влахов бр. 43 Кичево
Преземање мерки и активности за унапредување и заштита на руралните простори, развој на еколошкото земјоделско производство, унапредување на фармерството, заштита на традиционалните ракотворби, соработка со лица кои нудат туристичко - угостителски услуги, заштита на животната средина, развој на еколошки и агро - туризам.
СЗТК Народна техника на Македонија, Федерација на фармери на Македонија.
СЗТК Народна техника на Македонија.
Проф. д-р Саша Дукоски
14
/