Submission #69

Животна средина и природа
Здружение за заштита и унапредување на животната средина „Еко - Живот” Кавадарци
www.eko-zivot.org.mk
ekozivot@yahoo.com
071/471-125
Булевар Македонија бр. 7/1-8
Заштита и унапредување на животната средина преку едукација и теренски практики.
Движење на екологисти на Македонија, Вила Зора, ОРТ, РЕЦ, ФОЕ, Балкански Мостови и др.
Движење на екологисти на Македонија и Зелена Македонија.
Роберто Паризов
10
3