Submission #70

Животна средина и природа
Здружение за истражување на политики Аналитика – Гостивар
www.analyticamk.org
info@analyticamk.org
02/3151-948
ул. Алберт Швајцер бр. 6 Скопје
Аналитика спроведува истражување на политиките и застапување во областа на пет програми: Приближување кон ЕУ и интегративна поддршка, Надворешна и безбедносна политика, Енергетика и инфраструктура, Миграција и Анализа на јавните политики и администрација. Истражувачките производи вклучуваат: редовни извештаи од истражувањата, брифови, коментари, спиcание (Analytical) објавени на веб - страната на Аналитика, дистрибуирани до релевантни страни и промовирани на соодветни настани. Од своето основање во 2005 година, Аналитика има успешно спроведено над 20 проекти. Аналитика е дел од два регионални конзорциуми (за безбедност и за енергетика) и има одлични партнерски искуства и соработка со важни чинители како Советот за регионална соработка, Женевскиот центар за демократска контрола на вооружени сили, Норвешкиот институт за меѓународни односи, германски фондации, факултети, релевантни институции, граѓански организации од земјата и регионот итн. Аналитика има неколкугодишно искуство со Програмата за практиканти, која нуди 3 до 6 месечна практична работа за мастер студенти, млади истражувачи и заинтересирани млади лица за програмите на Аналитика.
Еко-свест, Фронт 21/42, ЕПИ, ЦРПМ, МЦЕО, Реактор, Зенит институт, Конрад Аденауер Фондација, Инсититут за демократија, Парламентарен Институт итн.
/
Вели Креци
3
4