Submission #77

Социјална грижа (хуманитарни)
Здружение за промоција и развој на инклузивно општество Инклузива
/
inkluziva@gmail.com
076/279-663; 076/279-662
Ул. Братство Единство бр.16
Утврдување на интересите и застапување на потребите на лицата со попреченост и на други ранливи групи во подрачјата кои се однесуваат на нивниот живот, јакнење на јавната свест и влијаење врз промените во нивна полза.
Моја Кариера, ХендиМак, Порака Неготино, Здружение за деца со церебрална парализа, Хендикеп Плус, ДРОМ и др.
Мрежа IRIS.МК
Благица Димитровска
15
2