Submission #215

Демократија, човекови права и владеење на правото
Здружение на граѓани Медиа Плус
www.mediaplus.org.mk
info@mediaplus.org.mk
032 397 707 лок. 208
Ул.25 Мај бр.18 Штип
Медиа Плус истражува, анализира и иницира акции и процеси со што влијае и придонесува кон развојот на демократијата и медиумската заедница.
МЦМС, АДИ, КРИТИНК, Метаморфозис, Транспарентност, ИНИ Виница, Фокус Велес, Организација на жени Св.Николе и др.
Мрежа за медиумска писменост.
Емилија Давчева, претседател
2
3