Submission #222

Култура
Здружение ИНКА Струга
/
zdruzinka@gmail.com
077/604-763
Јово Стефаноски Риле 3/3
ИНКА врши активности насочени кон унапредување и продукција на култура и уметност; ја подигнува социјална свест за различни важни теми преку јазикот на уметноста; овозможува дијалог и дискусија за социо-културни контексти; создава платформи и креативни методолошки алатки за спроведување на активности кои промовираат и зајакнуваат културни и социо-културни вредности.
ЈАДРО, Паблик, Локомотива, Факултет за работи што не се учат
ЈАДРО, ТАНДЕМ вестер балкан
Кристина Тодороска Петреска
4 хонорарно ангажирани, 15 волонтери
/