Submission #81

Лица со посебни потреби
Здружение за церебрална парализа -Тетово
www.facebook.com/ЦП-Тетово-CP-Tetovo
cptetovo@t.mk
070/321-136
Тетово
Помош на лицата заболени од церебрална парализа.
Полио Плус, Ресурсен центар, Дневни центри низ Македонија.
Ресурсен центар, BIDF мрежа.
Претседател - Зоран Андонов
15
/