Submission #237

Социјална грижа (хуманитарни)
Црвен крст на Република Северна Македонија – Општинска организација Гази Баба-Скопје
ckgazibaba.org.mk
gazibaba@redcross.org.mk
02/2529-153, 071/377-174
Ул.Антон Попов бр. 26
Здружение за ретки болести „Живот со предизвици“-Битола, Кризен центар „Надеж“, Здружение на невролози на РМ, Здружение на пензионери на општина Гази Баба, Здружение на инвалиди на трудот на општина Гази Баба.
Црвен крст на Република Северна Македонија
Здравко Георгиевски
50
3