Submission #240

Спорт, хоби и рекреација
Национална мрежа на спортски лидери, Кавадарци
https://www.facebook.com/NationalSportLeadersNetwork/?modal=admin_todo_tour
info.nmsl@yahoo.com
078/280-182
Јане Сандански бр.4, Кавадарци
Националната мрежа на спортски лидери се залага за :

- еднакви човекови права и граѓански слободи со програми за надминување на социјална исклученост;
- поддршка на маргинализираните групи и помалите етнички заедници во Р. Македонија;
- полова еднаквост, еманципација и јакнење на жените;
- Јакнење на спортската култура особено меѓу жени и млади, како вовед кон поквалитетен живот
- поддршка за културниот развој
- поддршка за интеркултурална комуникација и соработка и остварување на нови интеркултурални партнерста
- градење локални, регионални и меѓународни партнерства со организации и институции на локално и национално ниво од земјата и странство
- подигнување на еколошката свест
FARE – Football Against Racism in Europe,
Здружение за унапредување на меѓусебна доверба, ТАКТ
Јован Камчев
30
1