Submission #89

Развој на граѓанското општество
Крводарителско хуманитарно здружение ,,СВЕТЛОСТ – Б“, Штип
/
nadica@bargala.com.mk
071/351-893
Гоце Делчев 44 Штип
Организирање и спроведување на хуманитарни крводарителски акции на домашно и републичко ниво, развивање, едукација и поттикнување на хуманоста, соработка со крводарителски клубови.
Во основа со невладини здруженија и крводарителски клубови, здравни установи Трансфузиологија и др.
/
/
/
/