Submission #91

Рурален развој
Локална Акциона Група Агро Лидер - Кривогаштани
/
lagagrolider@gmail.com
075/340-739
Ул. Маршал Тито 92 - Кривогаштани

Главна цел и задача на АГРО ЛИДЕР КРИВОГАШТАНИ е да промовира и придонесе кон одржлив рурален развој на територијата на општините Долнени, Кривогаштани, Крушево и Прилеп преку иницијативи, партнерства и користење на постоечкиот ендоген потенцијал.
Центар за развој на Пелагониски плански регион,
Центар за едукација и развој,
Младинска иницијатива за регионален развој.
Рурална мрежа
Даниела Цветаноска
30
/