Лица со посебни потреби

Error message

  • Notice: Undefined index: nid in _webform_select_options() (line 923 of /var/www/html/nvo_nov2/sites/all/modules/webform/webform/components/select.inc).
  • Deprecated function: Function create_function() is deprecated in _webform_report_sort() (line 1138 of /var/www/html/nvo_nov2/sites/all/modules/webform_report-7.x-1.0/webform_report/webform_report.inc).
(26 results) Download as CSV

ИМЕ НА ЗДРУЖЕНИЕView Linksort descendingСЕКТОР НА ДЕЈСТВУВАЊЕ
Полио Плус- движење против хендикепview Лица со посебни потреби
ЦПЛИП ПОРАКА Крива Паланкаview Лица со посебни потреби
Здружение Гласот од тишината- Скопје view Лица со посебни потреби
Здружение за промоција на образование, животна средина, деца и лица со попреченост ЛЕОН КИДС ПЛУС Скопје,view Лица со посебни потреби
Здружение на лица со церебрална парализа и други попречености- Велесview Лица со посебни потреби
Здружение на слепи лица на град Штип view Лица со посебни потреби
Дневен центар Доза среќа Скопјеview Лица со посебни потреби
Здружение за Европска Социјална Инклузија ЕСИ НЕЛИС Скопјеview Лица со посебни потреби
Здружение на родители на деца со ретки невролошки болести (Рет синдром, Вилијамс синдром и др.) КОКИЧИЊА Скопјеview Лица со посебни потреби
Свет на Различни а Еднаквиview Лица со посебни потреби
Здружение на граѓани за физичко и ментално здравје ЦЕДУЗ Скопјеview Лица со посебни потреби
Здружение за унапредување на квалитетот на живот на лицата со аутистичен спектар на нарушување „Сина светулка“view Лица со посебни потреби
Хуманитарно Доброчинително Здружение „СВЕТА МАЈКА ТЕРЕЗА”view Лица со посебни потреби
Сојуз на дефектолози на Р. Македонијаview Лица со посебни потреби
НВО,,Бота име,,view Лица со посебни потреби
Здружение на слепи и лица со оштетен видview Лица со посебни потреби
Здружение на лица со телесен инвалидитет на Тетово и Гостивар – Мобилност Тетово и Гостиварview Лица со посебни потреби
Хуманитарно здружение за помош и поддршка на Лица со посебни потреби „Бравура Кооператива“view Лица со посебни потреби
Здружение за инклузија, креативност и иницијатива „Интеракција плус“ view Лица со посебни потреби
Здружение на граѓани Ресурсен Центар на родители на деца со посебни потребиview Лица со посебни потреби
Здружение за асистивна технологија Отворете ги прозорците (скратено: Отворете ги прозорците)view Лица со посебни потреби
Здружение на граѓани за лица со дисфункции, хендикеп, ретки болести и посебни потреби „ДАЈТЕ НИ КРИЛЈА“view Лица со посебни потреби
Национален сојуз на слепите на Република Македонијаview Лица со посебни потреби
Меѓуопштинско здружение на телесни инвалиди на општина Велес – МОБИЛНОСТ Велес view Лица со посебни потреби
Здружение за церебрална парализа -Тетовоview Лица со посебни потреби
Здружение за поддршка и развој ТАЈКА Гевгелијаview Лица со посебни потреби