Jавен повик за избор на 5 членови на Советот за соработка со и развој на граѓанскиот сектор од редот на здруженијата и фондациите

Генералниот секретаријат на Владата објавува Jавен повик за избор на 5 членови на Советот за соработка со и развој на граѓанскиот сектор од редот на здруженијата и фондациите за областите: Земјоделство и рурален развој, Медиуми и информатичко општество, Заштита на животната средина, Спорт и ЕУ интеграции и политики.  Рокот за поднесување на пријавите е до 26 мај 2021 година.

 

 

Јавен повик

Пријава

 

Macedonian