Четврти повик за финансирање на предлог-проекти преку Фондот Западен Балкан

Фондот Западен Балкан објави нов повик за финансирање на проекти и започна процесот за аплицирање за заинтересирани субјекти. Ова е четврти повик од основањето на Фондот, но прв повик кој има поддршка од Европската Унија. Овој Повик е отворен до 23 декември 2021 година.

Примарни корисници се граѓанските организации, но потенцијалните грантисти ги вклучува здруженија, фондации, непрофитни организации, регионални мрежи, локални и регионални јавни субјекти или деловни здруженија.

Фондот Западен Балкан е меѓународна организација основана од Министерствата за надворешни работи на 6 земји од Западен Балкан и е регионален механизам на соработка. Преку поддршката на регионалните проекти, Фондот Западен Балкан директно придонесува за подобрување на поблиската соработка во Регионот.

Апликациите може да се поднесуваат преку системот за аплицирање кој се наоѓа на официјалната веб-страна на Фондот. Повеќе информации и детали може да добиете на следните линкови:

http://westernbalkansfund.org/2021/11/08/4th-call-for-proposals-is-finally-open/

https://wbfportal.org/Guidelines_for_Applicants.pdf

https://wbfportal.org/applicant/

 

Macedonian