Брз твининг проект ИПА 2013 „Понатамошно институционализирање на структурирани механизми за соработка помеѓу Владата и граѓанскиот сектор“