Најавување


Си ја заборавивте лозинката?
Сè уште немате налог? Направете
Почетна
Одделението за соработка со невладините организации, е во состав на Секторот за анализа на политики и координација во Генералниот секретаријат на Владата на Република Македонија. Одделението е формирано во ноември 2004 година, како резултат на заложбите на Владата за институционализирање на соработката со граѓанскиот сектор.

Неговото основање значи дефинирање јасна политика на Владата за развој и континуирана соработка со граѓанскиот сектор, за градење на доверба и партнерски однос.

Преку Одделението се овозможува унапредување на соработката меѓу Владата и органите на државната управа со граѓанскиот сектор, за идно негување сеопфатни и поквалитетни односи меѓу државата и граѓанскиот сектор во функција на целокупниот прогрес на македонското општетство. Владата преку Одделението создаде предуслов за оспособување на државната администрација преку конкретни насоки да ја препознае улогата на граѓанскиот сектор и да го овозможи активното вклучување на граѓанскиот сектор во процесот на креирање на политики.


Основна цел на Одделението за соработка со невладините организации е координирање на спроведувањето на Стратегијата за соработка на Владата со граѓанскиот сектор и Акцискиот план за спроведување, воспоставување доверба и развој на институционалната соработка помеѓу Владата и граѓанските организации. Се очекува дека тоа ќе резултира со нова рамка за развој на современото граѓанско општество во Македонија и истовремено ќе се стимулира демократизација и модернизација во сите сегменти на општеството

Одделението претставува постојано и координативно тело како систем за добра соработка на Владата и граѓанскиот сектор.

Во спроведувањето на своите надлежности Одделението за соработка на Владата со граѓанските организации работи врз основа на принципите на заедничка доверба, партнерство, транспарентност, независност и одговорност.

П О В И К
ДО ГРАЃАНСКИОТ СЕКТОР ЗА ПРИДОНЕС ВО ПОДГОТВУВАЊЕТО НА ПРОГРАМАТА ЗА РАБОТА НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
ЗА 2016 ГОДИНА


Генералниот секретаријат на Владата на Република Македонија - Одделение за соработка со невладини организации го повикува граѓанскиот сектор за активен придонес во подготвувањето на Програмата за работа на Владата на Република Македонија за 2016 година, согласно член 14 од Кодексот на добри практики за учество на граѓанскиот сектор во процесот на креирање политики („Службен весник на РM" бр.99/11).

 

Предлозите за политики треба да се однесуваат на конкретни законски одредби и да се во функција на остварување на стратешките приоритети и приоритетните цели на Владата на Република Македонија за 2016 година. Предлозите треба да ги содржат следните податоци: име и адреса на организацијата и авторите на документот или предлогот, податоци од извршена анализа, како и изјава дали сте согласни за објавување на предлогот на веб локацијата на Одделението за соработка со невладини организации: http://www.nvosorabotka.gov.mk .

Предлозите во писмена форма можете да ги доставите до 15.09.2015 година, на следната адреса:

Генерален секретаријат на Владата на Република Македонија

Одделение за соработка со невладини организации

Бул. Илинден бр. 2,

1000 Скопје

Владата на Република Македонија Генерален секретаријат распишува

ОГЛАС
за финансиска поддршка на здруженија и фондации

за распределба на средствата од Буџетот на Република Македонија за 2015 година во вкупен износ од 12.000.000,00 денари, кои ќе се користат за финансирање на програмските активности на здруженијата и фондациите, преку грантови за програми (проекти) во 4 приоритетни области.
Рокот за поднесување на пријавите е најдоцна до 31.03.2015 година.

 

Оглас за финансиска поддршка на здруженија и фондации

Пријава за финансиска поддршка на здруженија и на фондации

Предлог – проект

Завршен извештај

 


 

Почитувани претставници на граѓанскиот сектор,

 

Одделението за соработка со невладини организации при Генералниот секретаријат на Владата на Република Македонија подготви Извештај за спроведените мерки и активности од Стратегијата за соработка на Владата со граѓанскиот сектор (2012 - 2017) во 2014 година. Вашето мислење и предлози за дополнување на материјалот со активности во кои била вклучена вашата организација, може да ги доставите преку електронска пошта на Оваа адреса на е-пошта е зашититена од спем-ботови, потребно е да го вклучите Javascript-от за да ја погледнете до 9 март 2015 година.

Извештај 2014

Извештај 2014 - Tабеларен дел


 

ИНФОРМАТИВНИ НАСТАНИ

за Повикот за проектни предлози за грантовата шема

„Понатамошен развој и финансиска одржливост на граѓанското општество"


Во периодот од 26 до 29 јануари 2015 година Секторот за централно финансирање и склучување на договори при Министерството за финансии и Одделението за соработка со невладини организации при Генералниот секретаријат на Владата организираат три информативни настани за Повикот за проектни предлози: „Понатамошен развој и финансиска одржливост на граѓанското општество" EuropeAid/136625/ID/ACT/MK, финансиран од Европската унија, преку Инструментот за претпристапна помош (ИПА), Компонентата (1) за Помош при транзиција и институционална надградба), во:

Скопје, 26.01.2014 година, ЕУ Инфо Центар, од 10:00 до 12:00 часот

Битола, 27.01.2014 година, х.Епинал, од 14:00 до 15:30 часот

Штип, 29.01.2014 година, х.Оаза, од 14:00 до 15:30 часот

Се покануваат сите заинтересирани да учествуваат на информативните настани. Повеќе

 


Објавен повик за грантови

„Понатамошен развој и финансиска одржливост на граѓанскиот сектор"

 

Секторот за центарално финансирање и склучување договори (ЦФЦД) на Министерството за финансии објави повик за грантовата шема од ИПА ТАИБ 2011 „Понатамошен развој и финансиска одржливост на граѓанскиот сектор" ("Further Development and Financial Sustainability of the Civil Society", EuropeAid/136625/ID/ACT/MK).

 

Повикот со Упатството за аплицирање се достапни на следните интернет страници: https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome и на страната на ЦФЦД: http://cfcd.finance.gov.mk

 

Рокот за поднесување на концепт ноти е 20 февруари 2015 година.

 

Времето и местото на одржување на информативни настани за овој повик ќе биде дополнително објавено.

 


Одлука за финансиска поддршка на здруженија и фондации

 

Владата на Република Македонија на седницата одржана на 23.12.2014 година донесе Одлука за распределба на средствата од Буџетот на Република Македонија за 2014 година наменети за финансирање на програмските активности на здруженија и фондации . Одлуката е објавена во „Службен весник на Република Македонија" бр.193/2014. Со здруженијата и фондации на кои им се доделени финансиски средства во износ од 300.000 денари ќе бидат склучени договори за обезбедување финансиска поддршка, а договорен период за спроведување на проектите е до 30.06.2015 година.

 


 

ПОВИК ЗА КОНСУЛТАЦИИ

Почитувани претставници на граѓанскиот сектор,

Ве информираме дека согласно Стратегијата за соработка на Владата со граѓанскиот сектор (2012-2017), Генералниот секретаријат на Владата на Република Македонија – Одделение за соработка со невладини организации започнува консултативен процес по два особено важни акти:

Предлог-одлука за формирање на Совет за унапредување на соработката, дијалогот и поттикнување на развојот на граѓанскиот сектор

Предлог-одлука за условите за распределба и користење на средствата од Буџетот на Република Македонија наменети за финансирање на програмските активности на здруженија и фондации

Вашите мислења и предлози по текстот на предлог-одлуките можете да ги доставите преку електронска пошта на nvosorabotka@gs.gov.mk до 20.12.2014 година.

Одделение за соработка со невладини организации

 Почитувани,

 

Ве информираме дека Генералниот секретаријат - Одделение за соработка со невладини организации на 18.11.2014 година (вторник) од 10:00 до 11:30 часот, во Дебатната сала на Владата на Република Македонија, организира консултативна средба со граѓанскиот сектор во врска со целите на програмата и приоритетните области од грантовата шема „Понатамошен развој и финансиска одржливост на граѓанското општество", финансирана од ИПА ТАИБ 2011.

 

Заинтересираните здруженија и фондации потребно е да достават потврда за учество на овој настан најдоцна до 14.11.2014 година (петок) до 12:00 часот, на следната меил адреса: Оваа адреса на е-пошта е зашититена од спем-ботови, потребно е да го вклучите Javascript-от за да ја погледнете со следните податоци: име, презиме и број на лична карта на учесникот.

 

Одделение за соработка со невладини организации
П О В И К

ДО ГРАЃАНСКИОТ СЕКТОР ЗА ПРИДОНЕС ВО ПОДГОТВУВАЊЕТО НА ПРОГРАМАТА ЗА РАБОТА НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

ЗА 2015 ГОДИНА

Генералниот секретаријат на Владата на Република Македонија - Одделение за соработка со невладини организации го повикува граѓанскиот сектор за активен придонес во подготвувањето на Програмата за работа на Владата на Република Македонија за 2015 година, согласно член 14 од Кодексот на добри практики за учество на граѓанскиот сектор во процесот на креирање политики („Службен весник на РM" бр.99/11).

 

Предлозите за политики треба да се однесуваат на конкретни законски одредби и да се во функција на остварување на стратешките приоритети и приоритетните цели на Владата на Република Македонија за 2015 година. Предлозите треба да ги содржат следните податоци: име и адреса на организацијата и авторите на документот или предлогот, податоци од извршена анализа, како и изјава дали сте согласни за објавување на предлогот на веб локацијата на Одделението за соработка со невладини организации: http://www.nvosorabotka.gov.mk .

 

Предлозите во писмена форма можете да ги доставите до 15.09.2014 година, на следната адреса:

Генерален секретаријат на Владата на Република Македонија

Одделение за соработка со невладини организации

Бул. Илинден бр. 2,

1000 Скопје
Информативни настани за Повикот за проектни предлози

Одржливо граѓанско општество

Реф. бр. на објавување: Europe Aid136-000/L/ACT/MK

 

Во јули 2014 година Секторот за централно финансирање и склучување на договори при Министерството за финансии и Одделението за соработка со невладини организации при Генералниот секретаријат на Владата, организираат четири (4) информативни настани за Повикот за проектни предлози: „Одржливо граѓанско општество" EuropeAid/136000/ID/ACT/MK, финансиран од Европската унија, преку Инструментот за претпристапна помош (ИПА), Компонентата (1) за Помош при транзиција и институционална надградба. Повеќе
Генералниот секретаријат на Владата на Република Македонија -Одделение за соработка со невладини организации објавува

 

ЈАВЕН ПОВИК

за избор на четворица претставници од здруженија и фондации за учество во работата на Националниот совет за развој на волонтерството

 

Рокот за поднесување на пријавите е најдоцна до 15.07.2014 година

Пријавите се доставуваат до Министерството за труд и социјална политика

Почитувани,

 

Одделението за соработка со невладини организации при Генералниот секретаријат на Владата на Република Македониај ве известува дека на ден 11.06.2014 година излезе повикот-Instrument for Pre-Accession (IPA) 2010 Call for proposal EuropeAid/136000/ID/ACT/MKSUSTAINABLE CIVIL SOCIETY".

 

Рокот на поднесување на апликациите за проектот е 29 Јули 2014 во 16:00 часот.

 

Во врска со повикот, за повеќе информации и целосната документација за аплицирање, ќе може да ги надјете на следниве веб страници:

 

http://cfcd.finance.gov.mk/?page_id=11&lang=en

 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=136000


Почитувани претставници на граѓанскиот сектор,

 

Одделението за соработка со невладини организации при Генералниот секретаријат на Владата на Република Македонија подготви Извештај за спроведените мерки и активности од Стратегијата за соработка на Владата со граѓанскиот сектор (2012 - 2017) во 2013 година. Вашето мислење и предлози за дополнување на материјалот со активности во кои била вклучена вашата организација, може да ги доставите преку електронска пошта на Оваа адреса на е-пошта е зашититена од спем-ботови, потребно е да го вклучите Javascript-от за да ја погледнете до 28 февруари 2014 година.

Извештај 2013

Извештај 2013 - Tабеларен дел

 


Владата на Република Македонија - Генерален секретаријат распишува

 

ОГЛАС

за финансиска поддршка на здруженија и фондации

 

за распределба на средствата од Буџетот на Република Македонија за 2014 година во вкупен износ од 12.000.000,00 денари, кои ќе се користат за финансирање на програмските активности на здруженијата и фондациите, преку грантови за програми (проекти) во 4 приоритетни области.

 

Рокот за поднесување на пријавите е најдоцна до 10.02.2014 година.

 

 

Оглас за финансиска поддршка на здруженија и фондации

Пријава за финансиска поддршка на здруженија и на фондации

Предлог - проект

Завршен извештај
Акциски план за Отворено владино партнерство 2014-2016

 

Процесот на ревизија на Акцискиот план на Република Македонија за Отворено Владино партнерство 2014-2016 година, ќе се одвива во периодот февруари - март 2014 година и ќе биде координиран од Министерството за информатичко општество и администрација.

 

Со цел да се обезбеди квалитетен и сеопфатен Акциски план кој ќе ги исполни целите на оваа меѓународна инцијатива и да се постигне партнерски однос помеѓу Владата, граѓанскиот сектор, компаниите и сите заинтересирани чинители, Министерството упати јавен повик за активно вклучување и придонес со идеи, предлози и мислења кон изготвувањето на Акцискиот план. Процесот на консултации ќе се одвива на http://e-demokratija.mk/

Прочитај повеќе
Одлука за финансиска поддршка на здруженија и фондации

 

Владата на Република Македонија на седницата одржана на 17.12.2013 година донесе Одлука за распределба на средствата од Буџетот на Република Македонија за 2013 година наменети за финансирање на програмските активности на здруженија и фондации . Одлуката е објавена во „Службен весник на Република Македонија" бр.183/2013. Со здруженијата и фондации на кои им се доделени финансиски средства во износ од 300.000 денари ќе бидат склучени договори за обезбедување финансиска поддршка, а договорен период за спроведување на проектите е до 30.06.2014 година.

 Генералниот секретаријат на Владата на Република Македонија -Одделение за соработка со невладини организации објавува

Оглас за избор на два члена и еден набљудувач од здруженија и фондации за учество во работата на Заедничкиот консултативен комитет на Република Македонија и Европскиот економски и социјален комитет

Рокот за поднесување на пријавите е најдоцна до 04.09.2013 годинаП О В И К

ДО ГРАЃАНСКИОТ СЕКТОР ЗА ПРИДОНЕС ВО ПОДГОТВУВАЊЕТО НА ПРОГРАМАТА ЗА РАБОТА НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

ЗА 2014 ГОДИНА

Генералниот секретаријат на Владата на Република Македонија - Одделение за соработка со невладини организации го повикува граѓанскиот сектор за активен придонес во подготвувањето на Програмата за работа на Владата на Република Македонија за 2014 година, согласно член 14 од Кодексот на добри практики за учество на граѓанскиот сектор во процесот на креирање политики („Службен весник на РM" бр.99/11).

 

Предлозите за политики треба да се однесуваат на конкретни законски одредби и да се во функција на остварување на стратешките приоритети и приоритетните цели на Владата на Република Македонија за 2014 година. Предлозите треба да ги содржат следните податоци: име и адреса на организацијата и авторите на документот или предлогот, податоци од извршена анализа, како и изјава дали сте согласни за објавување на предлогот на веб локацијата на Одделението за соработака со невладини организации: http://www.nvosorabotka.gov.mk .

 

Предлозите во писмена форма можете да ги доставите до 15.09.2013 година, на следната адреса:

Генерален секретаријат на Владата на Република Македонија

Одделение за соработка со невладини организации

Бул. Илинден бр. 2, 

Почитувани претставници на граѓанскиот сектор,

 

Одделението за соработка со невладини организации при Генералниот секретаријат на Владата на Република Македонија подготви Извештај за спроведените мерки и активности од Стратегијата за соработка на Владата со граѓанскиот сектор (2012 - 2017) во 2012 година и Информација за спроведување на Кодексот на добри практики за учество на граѓанскиот сектор во процесот на креирање политики.

 

Вашето мислење по овие документи може да го доставите преку електронска пошта на Оваа адреса на е-пошта е зашититена од спем-ботови, потребно е да го вклучите Javascript-от за да ја погледнете до 30 април 2013 година.

 

Извештај

Извештај - табеларен дел

Информација 

Владата на Република Македонија - Генерален секретаријат распишува

 

ОГЛАС

за финансиска поддршка на здруженија и фондации

 

за распределба на средствата од Буџетот на Република Македонија за 2013 година во вкупен износ од 12.000.000,00 денари, кои ќе се користат за финансирање на програмските активности на здруженијата и фондациите, преку грантови за програми (проекти) во 4 приоритетни области.

 

Рокот за поднесување на пријавите е најдоцна до 25 февруари 2013 година.

Оглас за финансиска поддршка на здруженија и фондации

Пријава за финансиска поддршка на здруженија и фондации

Предлог-проект

Завршен извештај
Одлука за финансиска поддршка на здруженија и фондации

 

Владата на Република Македонија на седницата одржана на 18.12.2012 година донесе Одлука за распределба на средствата од Буџетот на Република Македонија за 2012 година наменети за финансирање на програмските активности на здруженија и фондации . Одлуката е објавена во „Службен весник на Република Македонија" бр.162/2012. Со здруженијата и фондации на кои им се доделени финансиски средства во износ од 300.000 денари ќе бидат склучени договори за обезбедување финансиска поддршка, а договорен период за спроведување на проектите е до 30.06.2013 година.
Национална награда за волонтерство за 2012 година

 

Националниот совет за развој на волонтерството и Министерството за труд и социјална политика на Република Македонија доделуваат Национална награда за волонтерство за 2012 година.

Наградата се доделува во четири категории: Награда за волонтер на годината, Награда за организатор на волонтерска работа, Награда за волонтерска практика и Награда за медиуми.

Апликациите за пријавување со критериуми за селекција достапни се на www.mtsp.gov.mk. Рокот за пријавување е 23 ноември 2012 година, до 16:00 часот.

 


 

КОНСУЛТАЦИИ

за приоритетите од грантовата шема

„Оддржливо граѓанско општество", ИПА 2010

 

На 6 ноември 2012 година, со почеток во 12:30 часот, во просториите на Информативниот центар на ЕУ (бул. Мито Хаџивасилев Јасмин 52в), ќе се одржи консултативна средба со граѓанскиот сектор за прецизирање на приоритетите од грантовата шема „Оддржливо граѓанско општество", финансирана од ЕУ, преку Инструментот за претпристапна помош (ИПА) 2010, Компонента (1) за Помош при транзиција и институционална надградба.

 

Се покануваат сите заинтересирани здруженија и фондации да учествуваат на консултативната средба.

 

Одделение за соработка со невладини организации

 


 

ИНФОРМАТИВНИ НАСТАНИ

за Повикот за проектни предлози за грантовата шема „Поддршка на зајакнувањето, одржливоста и и развојот на активно граѓанско општество“


Во периодот од 21 до 27 септември 2012 година Секторот за централно финансирање и склучување на договори при Министерството за финансии и Одделението за соработка со невладини организации при Генералниот секретаријат на Владата, во соработка со Делегацијата на Европската унија, организираат пет информативни настани за Повикот за проектни предлози: „Поддршка на зајакнувањето, одржливоста и и развојот на активно граѓанско општество“ EuropeAid/133-337/M/ACT/MK, финансиран од Европската унија, преку Инструментот за претпристапна помош (ИПА), Компонентата (1) за Помош при транзиција и институционална надградба) повеќеП О В И К

ДО ГРАЃАНСКИОТ СЕКТОР ЗА ПРИДОНЕС ВО ПОДГОТВУВАЊЕТО НА ПРОГРАМАТА ЗА РАБОТА НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

ЗА 2013 ГОДИНА

 

Генералниот секретаријат на Владата на Република Македонија - Одделение за соработка со невладини организации го повикува граѓанскиот сектор за активен придонес во подготвувањето на Програмата за работа на Владата на Република Македонија за 2013 година, согласно член 14 од Кодексот на добри практики за учество на граѓанскиот сектор во процесот на креирање политики („Службен весник на РM" бр.99/11).

 

Вашите предлози за политики треба да се однесуваат на конкретни законски одредби и да се во функција на остварување на стратешките приоритети и приоритетните цели на Владата на Република Македонија за 2013 година. Предлозите треба да ги содржат следните податоци: име и адреса на организацијата и авторите на документот или предлогот, податоци од извршена анализа, како и изјава дали сте согласни за објавување на предлогот на веб локацијата на Одделението за соработака со невладини организации: http://www.nvosorabotka.gov.mk .

 

Предлозите во писмена форма можете да ги доставите до 15.09.2012 година, на следната адреса:

Генерален секретаријат на Владата на Република Македонија

Одделение за соработка со невладини организации

Бул. Илинден бр. 2,

1000 Скопје

 

Уверени во Вашиот несебичен придонес, Ви благодариме за соработката.
Почитувани,

 

Одделението за соработка со невладини организации при Генералниот секретаријат на Владата на Република Македониаја со особена чест и задовоство ве известува дека на ден 27.07.2012 година излезе повикот-Instrument for Pre-Accession (IPA) 2009 Call for proposal EuropeAid/133-337/L/ACT/MK „Support to Enhancement, Sustainability and Development of an Active Civil Society ".

 

Рокот на поднесување на апликацијаат за проектот е 29 Октомври 2012 во 14:00 чаот.

 

Во врска со повикот, за повеќе информации и целосната документација за аплицирање, ќе може да ги надјете на следниве веб страници:

 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=133337

 

http://eeas.europa.eu/delegations/the_former_yugoslav_republic_of_macedonia/index_en.htm

и

http://cfcd.finance.gov.mk/macedonian/Tenders.html

 

 

Со почит,

Одделение за соработка со невладини организации


Почитувани,

 

Владата на Република Македонија на седницата одржана на 16.06.2012 година ја усвои Стратегијата за соработка на Владата со граѓанскиот сектор (2012-2017), со Акцискиот план за спроведување. Основна цел на Стратегијата е промовирање, поддршка и унапредување на партнерските односи помеѓу Владата на Република Македонија и граѓанскиот сектор преку мерки на зајакнување на взаемната соработка во пет приоритетни области: Развиен и одржлив граѓански сектор; Активно учество во дефинирање политки, закони и Европска интеграција; Економски развој и социјална кохезија; Зајакнат граѓански активизам и поддршка од заедницата и Зајакната институционална рамка и практики за соработка.

 

Одделението за соработка со невладини организации се заблагодарува на сите граѓански организации за конструктивните коментари и предлози и за поддршката во процесот на подготовка на овој важен документ. Уверени сме дека со партнерски однос, взаемно почитување и доверба, оваа соработка ќе продолжи и во процесот на имплементација на Стратегијата.

 

Одделение за соработка со невладини организации


Почитувани претставници на граѓанскиот сектор,

 

Ве информираме дека во тек се меѓуминистерски консултации по текстот на Предлогот на Стратегијата за соработка на Владата со граѓанскиот сектор (2012-2017) со Акциски план за спроведување . Вашите коментари и забелешки на Предлог-Акцискиот план можете да ги доставите до 25.04.2012 година, на следната e-meil адреса: Оваа адреса на е-пошта е зашититена од спем-ботови, потребно е да го вклучите Javascript-от за да ја погледнете . Оваа адреса на е-пошта е зашититена од спем-ботови, потребно е да го вклучите Javascript-от за да ја погледнете


Одделение за соработка со невладини организации


Владата на Република Македонија - Генерален секретаријат распишува

 

ОГЛАС

за финансиска поддршка на здруженија и фондации

 

за распределба на средствата од Буџетот на Република Македонија за 2012 година во вкупен износ од 15.000.000,00 денари, кои ќе се користат за финансирање на програмските активности на здруженијата и фондациите, преку грантови за програми (проекти) во 4 приоритетни области.

 

Рокот за поднесување на пријавите е најдоцна до 19 март 2012 година.

 

Оглас за финансиска поддршка на здруженија и фондации

Пријава за финансиска поддршка на здруженија и на фондации

Предлог - проект

Завршен извештај


Почитувани претставници на граѓанскиот сектор,


Ве повикуваме да бидете дел од процесот за подготовка на новата Стратегија за соработка на Владата со граѓанскиот сектор 2012-2017 . Вашите коментари и забелешки на Предлогот на Стратегијата можете да ги доставите до 03.02.2012 година, на следната e-meil адреса: Оваа адреса на е-пошта е зашититена од спем-ботови, потребно е да го вклучите Javascript-от за да ја погледнете .


Одделение за соработка со невладини организации


 

Почитувани претставници на граѓанскиот сектор,

 

Одделението за соработка со невладини организации при Генералниот секретаријат на Влада во рамките на проектот „Техничка поддршка на Одделението за соработка со невладини организации при Генералниот секретаријат“, финансиран од Европската Унија (ИПА 2008), организира консултативен процес со граѓанските организации во врска со Предлог– Стратегија за соработка на Владата со граѓанскиот сектор (2012 – 2017).

 

Консултативните средби ќе се одржат во пет градови во Македонија, и тоа по следниот редослед:

 1. СТРУГА, 16.01.2012 (понеделник) со почеток во 11:00 часот
 2. во хотел „Дрим“, на Кеј „Борис Кидрич“ бр. 51;

 3. ГОСТИВАР, 17.01.2012 (вторник) со почеток во 11:00 часот
 4. во просториите на „Еуропеан линк центар“ на бул. „Браќа Гиновски“, кај Домот на култура;

 5. ШТИП, 18.01.2012 (среда) со почеток во 11:00 часот
 6. во хотел „ОАЗА“ на ул. „Маршал Тито“ бб;

 7. СКОПЈЕ, 20.01.2012 (петок) со почеток во 11:00 часот
 8. во ЕУ ИнфоЦентар, ул. „Мито Хаџивасилев Јасмин“ бр. 52в; и

 9. ПРИЛЕП, 23.01.2012 (понеделник) со почеток во 11:00 часот во просториите на Домот на култура „Марко Цепенков“, на бул. „Гоце Делчев“ бб.

 

Вашето присуство на овие настани и придонес во дискусиите е добредојдено.
Доколку ви се потребни дополнителни информации контактирајте нé на телефонскиот број 02/ 3118-022, локал 188.
Коментарите и забелешките кои ги имате на Концептот на Стратегијата, објавен на нашата интернет страна (www.nvosorabotka.gov.mk) сеуште можете да ги доставите на следните електронски адреси: Оваа адреса на е-пошта е зашититена од спем-ботови, потребно е да го вклучите Javascript-от за да ја погледнете и Оваа адреса на е-пошта е зашититена од спем-ботови, потребно е да го вклучите Javascript-от за да ја погледнете

 

Со почит,

Одделение за соработка со невладини организации

при Генералниот секретаријат на Владата на Република Македонија


 

Почитувани претставници на граѓанскиот сектор,

 

Во духот на продлабочување на нашата досегашна успешна соработка и партнерство, Ве повикуваме да дадете свој придонес во подготовката на новата Стратегија за соработка на Владата со граѓанскиот сектор 2012-2017 . Вашите коментари и забелешки на Концептот на Стратегијата можете да ги доставите до 28.12.2011 година, на следната e-meil адреса: Оваа адреса на е-пошта е зашититена од спем-ботови, потребно е да го вклучите Javascript-от за да ја погледнете .

 

Одделение за соработка со невладини организации

 


Секретаријатот за европски прашања објави Повик за избор на претставници од невладиниот сектор активни на полето на европска интеграција во Република Македонија во секторскиот мониторинг комитет на ИПА Компонентата за помош при транзиција и институционално зајакнување ( ИПА Компонента 1).

Рокот за доставување на апликации е 17 октомври 2011 година.

 

ПОВИК

ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСТАВНИЦИ ОД НЕВЛАДИНИОТ СЕКТОР (ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ И ФОНДАЦИИ) АКТИВНИ НА ПОЛЕТО НА ЕВРОПСКА ИНТЕГРАЦИЈА

ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО СЕКТОРСКИОТ МОНИТОРИНГ КОМИТЕТ НА ИПА КОМПОНЕНТАТА ЗА ПОМОШ ПРИ ТРАНЗИЦИЈА И

НСТИТУЦИОНАЛНО ЗАЈАКНУВАЊЕ

(ИПА КОМПОНЕНТА 1)

 

Документи за аплицирање

 

Апликациите можат да се достават по пошта, на e-meil ipataib@sep.gov.mk или факс 02 3200 161

 

 


 

Владата на Република Македонија – Генерален секретаријат на 07.10.2011 година, повторно распиша Оглас за избор на 2 члена во Комисијата за организации со статус на јавен интерес од организации регистрирани согласно законот за Здруженија и фондации.

 

Рокот за пријавување е 8 дена.

За повеќе информации преземи го Огласот.

 

 

Известување

 

На 27.09.2011 година со почеток во 11:00 часот во просториите на ЕУ Инфо Центарот во Скопје ќе се одржи Информативен настан на кој ќе се промовира процесот на подготовка на нова Стратегија за соработка на Владата со граѓанскиот сектор (2012-2014).

 

Одделението за соработка со невладини организации ги поканува здруженијата и фондациите да присуствуваат на овој настан на кој ќе се дискутираат аспектите што Стратегија ги опфаќа во процесот на зајакнување на демократското општество, во кое еден од есенцијалните сегменти е граѓанскиот сектор.

 

Агенда

 


 

Одделението за соработка со невладини организации при Генералниот секретаријат на Владата објавува

 

О Г Л А С

за избор на пет претставници од здруженија и фондации за учество во изработка на Стратегија за соработка на Владата со граѓанскиот сектор

 

Учеството во изработката на Стратегија е на волонтерска основа. Лицата ќе бидат повикани на повеќе работни состаноци до крајот на 2011 година, од кои првиот ќе се одржи на 07.10.2011 година. Рокот за поднесување на пријавите е најдоцна до 28.09.2011 година. За условите и потребните документи прочитај повеќе во текстот на Огласот .

 


 

П О В И К

ДО ГРАЃАНСКИОТ СЕКТОР ЗА ПРИДОНЕС ВО ПОДГОТВУВАЊЕТО НА ПРОГРАМАТА ЗА РАБОТА НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

ЗА 2012 ГОДИНА

 

Генералниот секретаријат на Владата на Република Македонија - Одделение за соработка со невладини организации го повикува граѓанскиот сектор за активен придонес во подготвувањето на Програмата за работа на Владата на Република Македонија за 2012 година, согласно член 14 од Кодексот на добри практики за учество на граѓанскиот сектор во процесот на креирање политики.

 

Вашите предлози за политики треба да се однесуваат на конкретни законски одредби и да се во функција на остварување на стратешките приоритети и приоритетните цели на Владата на Република Македонија за 2012 година. Предлозите треба да ги содржат следните податоци: име и адреса на организацијата и авторите на документот или предлогот, податоци од извршена анализа, како и изјава дали сте согласни за објавување на предлогот на оваа веб страница.

 

Предлозите во писмена форма можете да ги доставите до 15.09.2011 година, на следната адреса:

Генерален секретаријат на Владата на Република Македонија

Одделение за соработка со невладини организации

Бул. Илинденска бб,

1000 Скопје

 

Уверени во Вашиот несебичен придонес, Ви благодариме за соработката.

 


 

Почитувани,

Одделението за соработка со невладини организации при Генералниот секретаријат во рамките на проектот финансиран од Европската Унија, со наслов „Техничка поддршка на Одделението за соработка со невладини организации во Генералниот секретаријат“ (ИПА 2008), организира консултативен процес со граѓанскиот сектор во врска со подприоритетите за повикот за предлози од програмата под 2009 ИПА (Инструмент за претпристапна помош).

 

Консултативните средби ќе се одржат во:

 • ГОСТИВАР, 07.06.2011 (вторник), со времетраење од 11:00 до 13:00 часот во просториите на European Link Centre, Дом на култура Гостивар, бул. „Браќа Гиновски“ бб,
 • ШТИП, 08.06.2011 (среда), со времетраење од 11:00 до 13:00 часот во Хотел „ОАЗА“ – Банкет сала, ул. „Маршал Тито“ бб,
 • СКОПЈЕ, 09.06.2011 (четврток), со времетраење од 14:30 до 16:30 часот во ЕУ Инфо Центар, ул. Мито Хаџивасилев Јасмин 52в.

 

 

Вашето присуство на овие настани е добредојдено.

Доколку ви се потребни дополнителни информации контактирајте не на телефонскиот број 3 118 022 локал 171.

 

Консултативна средба со граѓанскиот сектор во врска со подприоритетите за грантови од ИПА 2009, ГОСТИВАР, 07.06.2011 година

Консултативна средба со граѓанскиот сектор во врска со подприоритетите за грантови од ИПА 2009, ШТИП, 08.06.2011 година

Консултативна средба со граѓанскиот сектор во врска со подприоритетите за грантови од ИПА 2009, СКОПЈЕ, 09.06.2011 година

Краток опис на проектот

 

Одделение за соработка со невладини организации при Генералниот секретаријат

 

_________________________________________________________________________________

Секретаријатот за европски прашања објави Повик за избор на претставници на здруженијата активни на полето на европските интеграции на Република Македонија во ТАИБ комитетот на ИПА Компонентата за помош при транзиција и институционално зајакнување (ИПА Компонента 1).

 

Рокот за пријавување е 09.06.2011 година, до 16:30 часот до Комисијата за верификација на e-mail: Оваа адреса на е-пошта е зашититена од спем-ботови, потребно е да го вклучите Javascript-от за да ја погледнете , на факс: 02 3200 161 или по пошта: Секретаријат за европски прашања, бул. Илинден бб, зграда на Влада на Република Македонија, 1000 Скопје.

 

Текстот на Повикот и Пријавата за предлог кандидат можете да ги преземете тука:

 

_________________________________________________________________________________

 

Започна реализацијата на ИПА 2008 проектот „Техничка поддршка на Одделението за соработка со невладини организации во Генералниот секретаријат“

 

Круцијална цел на проектот, чие времетраење е 18 месеци, е да обезбеди техничка поддршка на Одделението за соработка со невладини организации во спроведувањето на Стратегијата за соработка на Владата со граѓанскиот сектор, при што, посебен акцент е ставен на изградбата на капацитетите на Одделението за соработка со невладини организации за ефикасно управување со грантови. Во тој контекст, на ден 28.04.2011 година во просториите ЕУ Инфо Центарот, во присуство на високи претставници од Делегацијата на ЕУ во Република Македонија, претставувани од Н.Е. Петер Сорeнсен и генералниот секретар на Владата на Република Македонија, г-дин Кирил Божиновски, беше означен официјалниот почеток на проектот. На настанот присуствуваше тим лидерот од имплементаторот на проектот GOPA, г-дин Даниел Шербан, како и државните службеници вработени во Одделението за соработка со невладини организации и граѓански организации.

 

_________________________________________________________________________________

 

Одлука

 

Владата на Република Македонија на седницата одржана на ден 08.04.2011 година донесе Одлука за распределба на средствата од Буџетот на Република Македонија за 2011 година наменети за финансирање на програмските активности на здруженија и фондации. Одлуката е објавена во „Службен весник на РМ“ бр.48/11, а за преземање на текстот одете на следниов линк

_________________________________________________________________________________

 

Почитувани,

 

Во рамките на ИПА 2007 проектот „Јакнење на капацитетите на Генералниот секретаријат – Сектор за анализа на политики и координација – Одделение за реформа на јавната администрација и Одделение за соработка со невладини организации“, во тек е подготовка на Кодекс на добри практики за учество на граѓанскиот сектор во процесот на креирање политики.


Одделението за соработка со невладини организации и Проектната канцеларија организираат консултативен процес со граѓанскиот сектор по работната верзија на Кодексот и тоа во:

 • Штип, 23 март 2011 год. (среда) во 10.00 часот – х.Оаза
 • Прилеп, 24 март 2011 год. (четврток) во 10.00 часот – х. Кристал Палас
 • Струга, 24 март 2011 год. (четврток) во 15.00 часот – х. Дрим
 • Скопје, 25 март 2011 год. (петок) во 10.00 часот – х. Континентал
 • Гостивар, 25 март 2011 год. (петок) во 15.00 часот – Европски Линк Центар

 

Вашето присуство на овие настани е добредојдено.

 

Доколку ви се потребни дополнителни информации контактирајте ја Проектната канцеларија на телефоните 3225-254 или 071/824-855

_________________________________________________________________________________

Генералниот секретаријат на Владата на Република Македонија на 18.02.2011 година во Дневник и Коха објави Оглас за избор на четворица претставници од здруженија и фондации за учество во работата на Националниот совет за развој на волонтерството.

Заинтересираните пријавата треба да ја достават до Министерството за труд и социјална политика до 28.02.2011 год.

За повеќе информации преземете го Огласот.

_________________________________________________________________________________

 

Националната комисија за правата на децата во Република Македонија на 07.02.2011 год. во Вечер и Коха објави ОГЛАС за избор на претставници од четири здруженија за учество во работата на Националната комисија за правата на децата во Република Македонија. Рокот за пријавување е 16.02.2011 год.

 

За повеќе информации посетете ја веб страницата на Комисијата www.nkpd.gov.mk или преземете го Огласот.

_________________________________________________________________________________

 

 

 

 

Владата на Република Македонија Генерален секретаријат распишува

 

ОГЛАС

за финансиска поддршка на здруженија и фондации

 

за распределба на средствата од Буџетот на Република Македонија за 2011 година во вкупен износ од 15.000.000,00 денари, кои ќе се користат за финансирање на програмските активности на здруженијата и фондациите, преку грантови за програми (проекти) во 4 приоритетни области.

 

Рокот за поднесување на пријавите е најдоцна до 28 февруари 2011 година.

 

 

Оглас за финансиска поддршка на здруженија и фондации

Пријава за финансиска поддршка на здруженија и на фондации

Предлог – проект

Завршен извештај

 

 

 

Известување

 

Владата на Република Македонија донесе Програма за финансирање на програмските активности на здруженијата и фондациите за 2011 година, објавена во „Службен весник на РМ“ бр.6/11.

 

 

Одлука

Владата на Република Македонија на седницата одржана на ден 07.12.2010 година донесе Одлука за распределба на средствата од Буџетот на Република Македонија за 2010 година наменети за финансирање на програмските активности на здруженија и фондации .

За превземање на документот одете на документи


Почитувани,

 

Во рамките на ИПА 2007 во тек е проектот „Јакнење на капацитетите на Генералниот секретаријат – Сектор за анализа на политики и координација – Одделение за реформа на јавната администрација и Одделение за соработка со невладини организации.

 

Една од активностите од втората компонента на проектот е презентација на нацрт верзијата на Извештајот за спроведување на Стратегијата за соработка на Владата со граѓанскиот сектор (консултации со граѓанските организации).

За таа цел, проектната канцеларија ги организира следните јавни настани:

- 16.12.2010 – Центар за одржлив развој Порта, Дом на АРМ Струмица, со почеток во 10:30 часот,

- 16.12.2010 – Фондација за локален развој и демократија Фокус, Велес, со почеток во 16:00 часот,

- 17.12.2010 - Хотел Континентал, Скопје, со почеток во 09:30 часот,

- 17.12.2010 – Европски Линк Центар, Гостивар, со почеток во 15:00 часот.

 

Вашето присуство на овој настан ќе биде добредојдено.

 

Доколку ви се потребни дополнителни информации контактирајте ја Проектната канцеларија на телефоните 3225-254 или 071/824-855

 


Почитувани,


Во рамките на ИПА 2007 во тек е проектот „Јакнење на капацитетите на Генералниот секретаријат – Сектор за анализа на политики и координација – Одделение за реформа на јавната администрација и Одделение за соработка со невладини организации.

Една од активностите од втората компонента на проектот е промоција на новиот Закон за здруженија и фондации, за граѓанските организации и државните службеници кои го спроведуваат тој закон.

За таа цел, проектната канцеларија ги организира следните јавни настани:

- 23.11.2010 - хотел Бисер Струга, со почеток во 11 часот,

- 24.11.2010 - хотел Континентал Скопје, со почеток во 10 часот,

- 25.11.2010 - хотел Хармонија Куманово, со почеток во 10 часот, - 25.11.2010 - хотел Оаза Штип, со почеток во 16 часот.

Вашето присуство на овој настан ќе биде добредојдено.

Доколку ви се потребни дополнителни информации контактирајте ја Проектната канцеларија на телефоните 3225-254 или 071/824-855


 

На 22 Септември , 2010 со почеток во 14 часот во ЕУ Инфо Центарот при Делегацијата на Европската Унија , ќе се одржи информативна средба на која сите преставници од невладиниот сектор можат да се запознаат со публикуваниот повик за предлог проекти под програмата:
Instrument for Pre-Accession (IPA), 2008 Call for Proposals: "Supporting Participation of Civil Society in the Decision-Making and in Providing Social Services"

 


 

Студиска посета на Канцеларијата за соработка со невладини организации на Хрватска

Во периодот од 19 до 22 јули 2010 година, претставнивци на Одделението за соработка со невладини организации остварија студиска посета на Канцеларијата за соработка со невладини организации на Република Хрватска.

 

 


 

ПОВИК

за учество на граѓанскиот сектор во консултативниот процес за ИПА 2011, Компонента 1

 

 

Владата на Република Македонија започнува консултативен процес со граѓанскиот сектор за дефинирање на можни приоритетни проекти финансирани од фондовите на Европската унија преку Инструментот на Европската комисија за претпристапна помош (ИПА) Компонента 1 - Помош при транзиција и Институционална надградба за 2011 година.

 

Се повикуваат здруженијата и фондациите со свои коментари и предлози да придонесат кон подобрување на ефикасноста на апсорпцијата и економичното искористување на средствата од ИПА доделени на Република Македонија од Европската унија, преку финансирање проекти кои ќе придонесат за остварување на стратешките приоритети на Владата на Република Македонија во процесот на интеграција на Република Македонија во Европската унија.

 

Вашите коментари и забелешки можете да ги испратите преку пополнување на следниов формулар и негово доставување на електронската адреса на Одделението за соработка со невладини организации во Генералниот секретаријат на Владата на Република Македонија ( Оваа адреса на е-пошта е зашититена од спем-ботови, потребно е да го вклучите Javascript-от за да ја погледнете ), најдоцна до 18 јуни 2010 година.

 

Секретаријатот за европски прашања, Генералниот секретаријат на Владата на Република Македонија и Делегацијата на Европската унија на 22 јуни 2010 година во 10:00 часот, во Дебатната сала во Владата на Република Македонија ќе организираат консултативна средба со претставници на здруженијата и фондациите кои доставиле писмени коментари и забелешки во наведениот рок, со цел низ дискусија да се дојде до дефинирање на приоритетните области за ИПА 2011, Компонента 1 кои ќе го одразуваат и ставот на граѓанскиот сектор.

 

Преглед на предлог - проекти доставени од институциите за ИПА компонента 1 2011

 

Анкета

Дали знаете за одделението за соработка со НВО